Adjuvanlar nasıl çalışır?

Kredi: Ulusal Kanser Enstitüsü

Araştırmacılar, birçok aşı adjuvanının erken, doğuştan gelen bağışıklık tepkilerini ortaya çıkardığı sonucuna varmışlardır. 1990’ların ortalarından beri, bilim insanları doğuştan gelen dokunulmazlık alanında birçok yeni keşif yapmışlardır. Bu ilerlemeler, umut verici birçok adjuvan adayının tanımlanmasına yol açtı.

Bazı durumlarda, bilim adamları, adjuvanların hedeflediği doğal immün hücreler üzerindeki molekülleri tanımlar ve bu etkileşimler adjuvan aktivitesini açıklayabilir. Bununla birlikte, birçok yardımcı maddenin aktivitesinin altında yatan moleküler mekanizmalar sadece kısmen anlaşılmıştır. Araştırmacılar, adjuvanların doğrudan belirli bağışıklık tepkileri türlerine yardımcı olduklarını, bağışık hücrelerin spesifik popülasyonlarını alabildiklerini ve doğal immün hücrelerin adaptif immün yanıtı (T ve B hücreleri) şekillendirme kabiliyetinde rol oynadığını kabul ediyorlar. Adjuvanlar bir dizi mekanizma ile işlev görürler. Bağışıklık yanıtlarını uyarmak için adjuvanların nasıl çalıştığı konusundaki anlayışın artması, yeni ve geliştirilmiş aşıların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.