Ailesel adenomatöz polipozis teşhisi

Bir ebeveyn, çocuğunuz, kardeşinizin veya kız kardeşinizin koşulu varsa ailesel adenomatöz polipozis riski altındayız.

Tarama

Riske yöneldiyseniz, çocukluğundan başlamak üzere sıklıkla taranması önemlidir. Yıllık sınavlar, kanser oluşmadan önce poliplerin büyümesini tespit edebilir. Bozuk geni olan veya genetik durumu bilinmeyen risk altındaki çocuklar, her sene 10 yaşından itibaren taranır. Kusurlu gen 15 yaşından itibaren periyodik olarak taranır.

Genetik testler

Uzmanlar bu tarama testlerini FAP ve komplikasyonları için kullanıyor

Basit bir kan testi, FAP’ye neden olan anormal geni taşımakta olup olmadığını belirleyebilir. Genetik test, FAP komplikasyonları olup olmadığınızı da tespit edebilir.

Uzmanlar, eğer genetik test önermiş olabilirse

FAP, tarama ve duygusal gerginlik yıllarında risk altındaki çocuklara yetecek durumda değildir. Geni taşıyan çocuklar için uygun tarama ve tedavi, kanser riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Ek testler

Tıbbi merkezlerde, genetik danışmanları psikolojik ve tıbbi sonuçlar ve gizlilik konuları da dahil olmak üzere sizinle test etmenin artı ve eksilerini tartışırlar. Genetik testi seçerseniz, danışmanınız ve doktorunuz sonuçları sizinle tartışır.

Moleküler Genetik Laboratuvarı, FAP ile ilişkili APC genindeki spesifik mutasyonları saptamak için en yeni teknikleri kullanır. İlk genetik test negatif ise, bilim adamları MUTYH genini, MUTYH ile ilişkili polipozisiniz olup olmadığını belirlemek için sıralayabilirler.

Uzmanlar, FAP’iniz varsa oluşabilecek diğer tıbbi problemleri tespit etmek için tiroid muayenelerini ve diğer testleri önerebilir.