Angina nasıl teşhis edilir?

Göğüs ağrısı ile doktora gittiğinizde ele alınması gereken en önemli hususlar şunlardır:

Angina altta yatan kalp probleminin, genellikle koroner kalp hastalığının (CHD) semptomudur. Sahip olduğunuz angina ağrısı türü, CHD’nin ne kadar şiddetli olduğunu ve kalp krizine neden olup olmayacağının işareti olabilir.

Göğüs ağrınız varsa, doktorunuz angina olup olmadığını öğrenmek isteyecektir. Ayrıca angina’nın kararlı mı yoksa kararsız olduğunu da bilmek isteyecektir. Kararsızysa, kalp krizini önlemeye çalışmak için acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Teşhis Testleri ve Prosedürleri

Göğüs ağrısını kararlı ya da kararsız anjin olarak teşhis etmek için doktorunuz fizik muayene yapacak, semptomlarınızı soracak ve ailenin CHD veya diğer kalp rahatsızlıkları için risk faktörlerini soracaktır.

Doktorunuz ayrıca belirtilerinizle ilgili olarak, örneğin

Doktorunuz kararsız anjinanız olduğunu veya anjinanızın ciddi bir kalp rahatsızlığı ile ilişkili olduğunu düşünürse, bir veya daha fazla test önerebilir.

EKG, kalbin elektriksel aktivitesini algılayan ve kaydeden basit, ağrısız bir testtir. Test, kalbin attığı hızı ve ritmi gösterir (sabit veya düzensiz). Bir EKG, kalbin içinden geçerken elektrik sinyallerinin gücünü ve zamanlamasını da kaydeder.

Bir EKG, CHD’ye bağlı kalp hasarı bulguları ve önceki veya şimdiki kalp krizi belirtileri gösterebilir. Bununla birlikte, angina hastası olan bazı insanlar normal EKG’lere sahiptir.

Stres testi sırasında, kalp testleriniz yapılırken kalbinizi daha zor çalışıp çabucak atmak için egzersiz yaparsınız. Egzersiz yapamazsanız, kalbinizin hızlı çalışması ve sert çalışması için ilaç verilebilir.

Kalbiniz yoğun bir şekilde çalışıyorsa ve daha hızlı atıyorsa, daha fazla kan ve oksijen gerekir. Plak daralmış arterler kalbinizin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli oksijen açısından zengin kan sağlayamaz.

Stres testi, KKH’nin olası belirtilerini ve semptomlarını gösterebilir;

Bazı stres testlerinin bir parçası olarak, egzersiz yaparken ve dinlenirken resimler kalbinizden çekilir. Bu görüntüleme stres testleri, kanınızın kalbin çeşitli yerlerinde ne kadar iyi aktığını gösterebilir. Ayrıca, kalplerinizin attığı zaman kan pompaladığını gösterebilirler.

Bir göğüs röntgeni göğsünüzdeki kalp, akciğerler ve kan damarları gibi organların ve yapıların resimlerini alır.

Göğüs radyografisi kalp yetmezliği bulguları verebilir. Ayrıca, akciğer rahatsızlıkları belirtileri ve CHD ile ilgili olmayan semptomların diğer nedenlerini de gösterebilir. Bununla birlikte, göğüs radyografisi tek başına anjina veya KKH tanısı koymak için yeterli değildir.

Doktorunuz, KKH’unuz olduğundan şüpheleniyorsa, koroner anjiyografiyi (an-jee-OG-ra-ücreti) önerebilir. Bu test, koroner arterlerin iç kısmını göstermek için boya ve özel x ışınları kullanır.

Boyayı koroner arterlerin içine almak için doktorunuz kalp kateterizasyonu (KATH-e-ter-ih-ZA-shun) denilen bir prosedürü kullanacaktır.

Kateter adı verilen ince, esnek bir tüp, kasıkınız (üst uyluk) veya boynunuzdaki bir kan damlasına konur. Tüp koroner arterlerinize yuvarlanır ve boya kan dolaşımınıza bırakılır.

Boya koroner arterlerinizden akarken, özel x ışınları alınır. Boya, doktorunuzun kalp ve kan damarları yoluyla kan akışı üzerinde çalışmasını sağlar.

Kardiyak kateterizasyon genellikle bir hastanede yapılır. Prosedür sırasında uyanıksın. Doktorunuz kateter yerleştirdiği kan damarında bir miktar acıyı hissedebilir, ancak genellikle az ağrıya neden olur veya ağrıya neden olmaz.

Bilgisayarlı tomografi (to-MOG-rah-ücreti) anjiyografi (BTA) koroner arterlerdeki kan akışını göstermek için boya ve özel x ışınları kullanır. Bu test kalp kateterizasyonu ile koroner anjiyografiye göre daha az invazivtir.

CTA için, intravenöz (IV) hatta bağlı bir iğne elinizde veya kolunuzdaki bir damara konur. Boya, tarama sırasında IV hattı üzerinden enjekte edilir. Bu olduğunda sıcak bir his bile alabilirsiniz. Boya CT tarama resimlerinde kan damarlarınızı vurgular.

Elektrod olarak adlandırılan yapışkan yamalar göğsünüze konur. Yamalar, tarama sırasında kalbinizin elektriksel aktivitesini kaydetmek için bir EKG makinesine eklenir.

CT tarayıcı ortada içi boş, dairesel bir boru bulunan büyük bir makinedir. Sürgülü bir masanın arkasında yatıyorsun. Masa yavaşça makinenin ağzına kayar.

Tarayıcı içinde, x-ışını tüp vücudunuzun etrafında kalp farklı bölümlerinin fotoğraf çekmek için hareket eder. Bir bilgisayar, tüm kalbin üç boyutlu (3D) bir resmini yapmak için resimleri birleştirir.

Kan testleri, kandaki bazı yağ, kolesterol, şeker ve protein seviyelerini kontrol eder. Anormal seviyeler CHD için risk faktörlerinin olduğunu gösterebilir.

Doktorunuz kanında C-reaktif protein (CRP) adı verilen bir proteinin seviyesini kontrol etmek için bir kan testi önerebilir. Bazı çalışmalar kandaki yüksek CRP seviyesinin KKH ve kalp krizi riskini artırabileceğini ileri sürmektedir.

Doktorunuz kanınızdaki düşük hemoglobin seviyesini (HEE-muh-glow-bin) kontrol etmek için bir kan testi önerebilir. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde demirden zengin bir proteindir. Kan hücrelerine akciğerlerden vücudun her yerine kadar oksijen taşınmasına yardımcı olur. Hemoglobin seviyeniz düşükse anemi (uh-NEE-me-uh) adı verilen bir durumunuz olabilir.