Ezetimibe ve simvastatin

Terapötik Sınıf: Antihiperlipidemik

Ezetimibe ve simvastatin için kullanır

Farmakolojik Sınıf: Kolesterol Emilim İnhibitörü

Ezetimibe bir kolesterol emilim inhibitörüdür ve simvastatin bir HMG-CoA redüktaz inhibitörü veya statinidir. Ezetimibe ve simvastatin, gıdalardaki kolestrol emilimini ve vücudunuzdaki kolesterol üretimini azaltacaktır.

Ezetimibe ve simvastatin sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Ezetimibe ve simvastatin için aşağıdakiler düşünülmelidir

Ezetimibe, simvastatin veya başka ilaçlara karşı alışılmadık veya alerjik bir reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, 10 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda ezetimibe ve simvastatin kombinasyonunun kullanımını sınırlayacak pediatrik spesifik problemleri ortaya koymamıştır. Bununla birlikte, 10 yaşından küçük çocuklarda ezetimibe ve simvastatin kombinasyonunun güvenirliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı bireylerde ezetimib ve simvastatin kombinasyonunun kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların ezetimibe ve simvastatin kombinasyonu alan hastalarda dikkatli olmasını gerektirecek yaşla ilgili kas problemleri daha olasıdır.

Ezetimibe ve simvastatin kullanmadan önce

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Ezetimibe ve simvastatin kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Ezetimibe ve simvastatin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Ezetimibe ve simvastatin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Ezetimibe ve simvastatin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak belirli yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavidir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Ezetimibe ve simvastatin’in aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanıldığında, doktorunuz ezetimibe ve simvastatin dozunu veya sıklığını değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı ezetimibe ve simvastatin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Ezetimibe ve simvastatin’i sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazlasını kullanmayın, daha sık kullanmayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Ezetimibe ve simvastatin’e ilaveten, doktorunuz diyetini yağ, şeker ve kolesterolden düşük olana değiştirebilir. Herhangi bir özel diyetle ilgili doktorunuzun emirlerine dikkatle uyun.

Tableti yiyecek olsun veya olmasın alabilirsin.

Ezetimibe ve simvastatin kombinasyonu ile diltiazem (Cardizem®), dronedarone (Multaq®) veya verapamil (Calan®, Isoptin®, Verelan®) kullanıyorsanız, dozunuz ezetimibe 10 mg (mg) artı simvastatin’den yüksek olmamalıdır Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe günde 10 mg. Amiodaron (Cordarone®), amlodipin (Norvasc®), lomitapid (Juxtapid ™) veya ranolazin (Ranexa®) ile birlikte ezetimib 10 mg artı simvastatin 20 mg’dan fazlasını kullanmayın. Daha yüksek dozlarda simvastatin ile birlikte kullanıldığında, bu ilaçlar kas hasar riskini artırabilir ve böbrek problemlerine neden olabilir.

Kolestiramin (Questran®) kullanıyorsanız, ezetimibe ve simvastatin almadan en az 2 saat sonra veya 4 saat önce alınız.

Greyfurt suyunu düzenli olarak içiyorsanız doktorunuza söyleyin. Ezetimibe ve simvastatin kullanırken büyük miktarda greyfurt suyu (günde 1 quart’dan fazla) içmek kas yaralanma riskinizi artırabilir ve böbrek sorunlarına neden olabilir.

Ezetimibe ve simvastatin ile çok miktarda alkol tüketmeyin. Bu, karaciğer üzerinde istenmeyen etkilere neden olabilir.

Ezetimibe ve simvastatin bir hasta bilgi girişi ile birlikte verilir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Ezetimibe ve simvastatin’in dozu, farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece ezetimibe ve simvastatin’in ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Ezetimibe ve simvastatin’in Doğru Kullanımı

Ezetimibe ve simvastatin dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Düzenli ziyaretlerde doktorunuzun ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve almaya devam edip etmeyeceğinize karar vermesine izin verir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Hamileyken ezetimibe ve simvastatin’i kullanmak doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamilelikten kaçınmak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birine sahipseniz, ezetimibe ve simvastatin kombinasyonunu kullanmayın: boceprevir (Victrelis®), kobisistat içeren ürünler (Stribild®), siklosporin (Gengraf®, Neoral®, Sandimmune®), danazol (Danocrine®) , Gemfibrozil (Lopid®), nefazodon (Serzone®), telaprevir (Incivek®), bazı antibiyotikler (klaritromisin, eritromisin, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, telitromisin, vorikonazol, Nizoral®) veya HIV / AIDS’i tedavi etmek için kullanılan ilaçlar Indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, Crixivan®, Kaletra®, Lexiva®, Norvir®, Prezista®, Reyataz® gibi). Bu ilaçları ezetimibe ve simvastatin ile birlikte kullanmak kas yaralanma riskinizi artırabilir ve böbrek problemlerine neden olabilir.

Ezetimibe ve simvastatin kullanırken alınacak önlemler

Ezetimibe ve simvastatin ile birlikte büyük miktarlarda niasin (1 gramdan veya 1000 miligramdan daha fazla) alan Çinli hastalar kas yaralanması için artmış bir riske sahip olabilirler. Çinli iseniz veya Çin kökenli iseniz ve büyük miktarlarda niasin (Niacor®, Niaspan®) alıyorsanız doktorunuzla konuşun.

Açıklanamayan kas ağrısı, hassasiyet veya güçsüzlüğünüz varsa, özellikle de alışılmadık bir yorgunluk veya ateşiniz varsa doktorunuzu hemen arayın. Bunlar miyopati veya immün aracılı nekrotizan miyopati (IMNM) gibi ciddi kas problemleri semptomları olabilir. Ezetimib (10 mg) ile simvastatin (80 miligram) yüksek dozları kullanıldığında miyopati daha yaygın, ancak bazı insanlar daha düşük dozlarla miyopati alıyor.

Koyu renkli idrar, ishal, ateş, kas krampları veya spazmları, kas ağrısı veya sertlik varsa veya çok yorgun veya zayıf hissettiğinizde hemen doktorunuza danışın. Bunlar böbrek sorunlarına neden olabilen rabdomiyoliz adı verilen ciddi bir kas sorununun belirtileri olabilir.

Baş ağrısı, mide ağrısı, kusma, koyu renkli idrar, iştah kaybı, kilo kaybı, genel yorgunluk veya zayıflık hissi, açık renkli dışkı, sağ üst mide ağrısı veya sarı gözler veya cilt varsa hemen doktorunuzu arayın. . Bunlar karaciğer hasarının semptomları olabilir.

Sizi tedavi eden herhangi bir doktor veya diş hekimi tarafından ezetimibe ve simvastatin kullanıldığından emin olun. Büyük bir ameliyat, büyük bir yaralanma veya diğer ciddi sağlık sorunları yaşarsanız ezetimibe ve simvastatin kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Ezetimibe ve simvastatin Yan Etkiler

Ezetimibe / simvastatin

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi X Gebelikte kullanılmaz

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Yüksek Kolesterol, Ailesel Heterozigot atorvastatin, simvastatin, Crestor, Lipitor, pravastatin, Zocor, Zetia, lovastatin

Yüksek Kolesterol atorvastatin, simvastatin, Crestor, Lipitor, Zocor, Zetia, lovastatin, niasin

Yüksek Kolesterol, Ailesel Homozigot atorvastatin, Simvastatin, Crestor, Lipitor, Zocor, Vytorin, rosuvastatin, Repatha

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için ezetimibe / simvastatin destek grubuna katılın.