Fiorinal

Butalbital ve aspirin kombinasyonu ağrı kesici ve rahatlatıcıdır. Gerilim baş ağrısı tedavisinde kullanılır. Butalbital, barbituratlar adı verilen ilaç grubuna aittir. Barbitüratlar etkilerini üretmek için merkezi sinir sisteminde (CNS) hareket ederler.

Butalbital’i uzun süre kullandığınızda, vücudunuz ona alışabilir, böylece aynı etkileri elde etmek için daha büyük miktarlara ihtiyaç duyulabilir. Buna ilaca tolerans denir. Ayrıca, butalbital uzun süre veya büyük dozlarda kullanıldığında alışkanlığı oluşturabilir (zihinsel veya fiziksel bağımlılığa neden olabilir). İlacı almayı bıraktığınızda bedensel bağımlılık, geri çekilme yan etkilere neden olabilir. Baş ağrısı çeken hastalarda, geri çekilmenin ilk belirtisi yeni baş dönmesi olabilir.

Fiorinal için kullanır

Bu ilaçlardan bazıları aynı zamanda kafein içerir. Kafein baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, kafein uzun süre kullanıldığında fiziksel bağımlılığa da neden olabilir. Bu, almayı bıraktığınızda geri çekilme (baştan savma) baş ağrılarına neden olabilir.

Butalbital ve aspirin kombinasyonu bazen doktorunuz tarafından belirlenen baş ağrısı veya diğer ağrı türleri için de kullanılır.

Bu ilaçlar yalnızca doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bu grupta veya diğer ilaçlarda ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar boyaları, koruyucuları veya hayvanlar gibi başka alerji türleriniz varsa ayrıca sağlık profesyonelinize de söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Butalbital için

Aspirin için

Kafein için

Fiorinal kullanmadan önce

Butalbital için

Aspirin için

Kafein için

Butalbital için

Aspirin için

Kafein için

Bu kombinasyon tıbbının sorun yarattığı bildirilmemesine rağmen, özellikle de ilaç uzun süre veya büyük miktarlarda alınırsa, şans daima mevcuttur.

Butalbital için

Aspirin için

Kafein için

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilaçlardan herhangi birine sahip olduğunuzda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyoneliniz tarafından bilhassa bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu sınıftaki ilaçları aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz bu sınıfta bir ilaçla tedavi etmemeye veya aldığınız diğer ilaçların bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu sınıftaki ilaçları aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Bu sınıftaki ilaçların aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz ilacı kullanacağınız dozu veya ilaç kullanım sıklığını değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı, bu sınıftaki ilaçların kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, butalbital ve aspirin kombinasyonu içeren bir dizi ürünün doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Fiorinal’e özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacın mide tahrişini azaltmak için yiyecek veya tam bir cam (8 ons) su ile alın.

Butalbital ve aspirin kombinasyonunun uygun kullanımı

Güçlü sirke benzeri bir kokuya sahipse bu ilacı kullanmayın. Bu koku içerisindeki aspirin parçalanması demektir. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Butalbital ve aspirin kombinasyonu düzenli olarak alınırsa (örneğin, her gün) alışkanlık haline gelebilir (zihinsel veya fiziksel bağımlılığa neden olabilir). Bazı butalbital ve aspirin kombinasyonlarındaki kafein bağımlılık şansını artırabilir. Bağımlılık, sıklıkla baş ağrılarını gidermek için bu ilacı alan hastalarda ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Bu kombinasyon ilaçlarının çok fazla alınması da mide problemlerine veya diğer tıbbi problemlere neden olabilir.

Baş ağrısı başlar başlamaz bunu kullanırsanız, bu ilaç bir baş ağrısı en iyi şekilde rahatlatacaktır. Bir migren belirtileri alırsanız, migrenden emin olduğunuzda bu ilacı alınız. Bu bile baş ağrısı ağrısının oluşmasını durdurabilir. İlacın alınmasından sonra bir süre sakin ve karanlık bir odada yatmak da baş ağrısını gidermeye yardımcı olur.

Baş ağrısı çeken kişilerin baş ağrılarını önlemeye yardımcı olması için farklı bir ilaç kullanmaları gerekebilir. Baş ağrısı oluşmaya devam etse bile doktorunuzun diğer ilaçları almaya yönelik talimatlarını takip etmeniz önemlidir. Baş ağrısı önleyici ilaçların çalışmaya başlaması birkaç hafta sürebilir. Başladıktan sonra bile baş ağrısı tamamen kaybolmayabilir. Bununla birlikte, baş ağrıları daha az ortaya çıkmalı ve daha önce olduğundan daha az şiddetli ve rahatlamanız daha kolay olmalıdır. Bu, ihtiyacınız olan baş ağrısı gidericilerinin miktarını azaltacaktır. Baş ağrısı birkaç hafta sonra herhangi bir gelişme farketmezseniz-tedavi önlemek, doktorunuza danışın.

Bu sınıftaki doz ilaçları farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilaçların ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Fiorinal kullanırken alınacak önlemler

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Doktorunuza danışın

Şu anda aldığınız reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) reçeteli ilaçların etiketlerini kontrol edin. Herhangi biri barbitürat, aspirin veya diflunisal de dahil olmak üzere diğer salisilatlar içeriyorsa, sağlık uzmanınıza danışın. Onları bu ilaçla birlikte ele alarak doz aşımına neden olabilir.

Bu tıbpteki butalbital, alkol ve diğer CNS depresanlarının (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi, diğer alerji veya soğuk algınlığı için ilaçlar, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, diğer reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu maddeleri, diğer barbitüratlar, nöbetler için ilaçlar, kas gevşeticileri veya bazı diş hekimliği dahil olmak üzere anesteziklerdir Anestezik. Ayrıca, aspirin kullanırken alkollü içki içerseniz midenizdeki sorunların ortaya çıkma ihtimali daha yüksek olabilir. Bu nedenle, bu ilacı kullanırken alkollü içki içmeyin ve yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Bu ilaç bazı insanların uyuşuk, baş dönmesi ya da başın kurcalamasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğiniz, makineler kullandığınızı veya başınız döndüğünüzde veya uyanık değilseniz, tehlikeli olabilecek başka bir şey yaptığınızdan emin olun.

Herhangi bir ameliyat olmamış (diş ameliyatı dahil) veya acil tedavi yapmadan önce, bu ilacı aldığınızı tıp doktoruna veya diş hekiminize söyleyin. Doktorunuz veya diş hekimi size butalbital kullandığınızı bilmeden başka bazı ilaçlar veriyorsa ciddi yan etkiler olabilir.

Fiorinal Yan Etkiler

Diş hekimliği dâhil herhangi bir planlı ameliyattan önce 5 gün boyunca bu ilacı kullanmayın; aksi halde doktorunuz veya diş hekiminiz tarafından yönlendirilmiyorsa. Bu süre içinde aspirin almak kanama sorunlarına neden olabilir.

Herhangi bir tıbbi test yapmadan önce, sorumlu kişiye bu ilacı kullandığınızı söyleyin. Kafein (bazı butalbital ve aspirin kombinasyonlarında bulunur) kanınızın kalbinize ne kadar iyi aktığını göstermek için dipiridamol (örn. Persantine) kullanan bazı testlerin sonuçlarını etkiler. Kafein, testten 8 ila 12 saat önce alınmamalıdır. Diğer bazı testlerin sonuçları butalbital ve aspirin kombinasyonlarından da etkilenebilir.

Bu ilacı büyük miktarda alıyordunuz ya da düzenli olarak birkaç hafta veya daha fazla süreyle alıyorsanız, aniden doktorunuza danışmadan kullanmayı bırakmayın. Doktorunuz, çekim yan etkileri olasılığını azaltmak için, tamamen durmadan önce aldığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir.

Kendinizin veya başkasının bu ilacı aşırı dozda almış olabileceğini düşünüyorsanız, hemen acil yardım alın. Bu ilacın aşırı dozda alınması veya alkol veya CNS depresanları bu ilaca alarak bilinç kaybına veya ölüme neden olabilir. Bu ilacın aşırı doz belirtileri, konvülsiyonlar (nöbetler), işitme kaybı, karışıklık, kulaklarınızda çınlama veya uğultu, şiddetli heyecan, sinirlilik veya huzursuzluk, şiddetli baş dönmesi, şiddetli uykulu olma, nefes darlığı veya nefes darlığı ve şiddetli güçsüzlük sayılabilir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.