Flekainid

Aşırı ölüm veya ölümcül olmayan kardiyak arrest oranı asemptomatik hayatı tehdit eden ventriküler aritmiler ve miyokard enfarktüsü altı günden fazla, fakat flekainid alan iki yıldan daha az olan hastalarda, Kardiyak Aritmi Bastırma Denemesinde dikkatle eşleştirilmiş bir plaseboyla atanan hastalarla karşılaştırıldığında görüldü ( OYUNCULAR). Hayatını tehdit eden ventriküler aritmileri olmayan bir hastada, ancak hastanın yaşamı rahatsız edici olsa da, rahatsız edici olmasına rağmen, yaşam kalitesinin arttırıldığına dair hiçbir kanıt olmamasına bağlı olarak Sınıf IC ajanlarının (flecainide dahil) riskleri göz önüne alınması akıllıca olacaktır Tehdit, belirtiler veya işaretler. Flekainid, kronik atriyal fibrilasyonlu hastalarda kullanım için tavsiye edilmez. Atriyal fibrilasyon / flutter için flekainid ile tedavi edilen hastalarda ventriküler pro- lititmik olayların olgu sunumlarında artan PVC, VT, ventriküler fibrilasyon (VF) ve ölüm vardı.

Flekainid için kullanır

Terapötik Sınıf: Antiaritmik, Grup IC

Kimyasal Sınıf: Amino Amit

Flekainid, antiarritmik olarak bilinen ilaç grubuna aittir. Doğrudan kalp dokusunda çalışır ve kalpteki sinir uyarılarını yavaşlatır. Bu kalp ritmini normal tutmaya yardımcı olur.

Flekainid kullanıldığında yeni kalp kalitesinde sorunlara neden olabilir veya mevcut kalp ritmi problemlerini daha da kötüleştirebilir. Bazı hastalarda ciddi problemlere neden olduğu gösterildiği için, sadece ciddi kalp ritmi problemlerini tedavi etmek için kullanılır. Bu olası etkiyi doktorunuzla tartışın.

Flekainid sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Flecainide için aşağıdakiler düşünülmelidir

Flekainide veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Flekainid Kullanmadan Önce

Pediatrik popülasyonda yaşın flekainidin etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkililik belirlenmemiştir; ancak doktorunuz bu ilacı ciddi kalp ritmi problemi olan çocuklarda kullanmayı seçebilir

Yaşlı hastalarda flekainidin etkileri ile yaş arasındaki ilişkiye dair hiçbir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda, flekainid alan hastalar için doz ayarlaması yapılmasını gerektirecek yaşa bağlı böbrek problemleri daha olasıdır.

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Flecainide’yı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyoneliniz tarafından bilhassa bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Flekainid’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Flekainid’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Flekainid’in aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Flekainid’i aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanıldığında, doktorunuz ne kadar sıklıkla flekainid kullandığınızı veya yiyecek, alkol veya tütün kullanımı ile ilgili özel talimatlar verebilir.

Flekainid’in aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkiler riski taşır ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanıldığında, doktorunuz ne kadar sıklıkla flekainid kullandığınızı veya yiyecek, alkol veya tütün kullanımı ile ilgili özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı flekainidin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bazı durumlarda, ilk doz flekainidinizi bir hastanede bulacaksınız. Ciddi bir yan etkinizin olmadığından emin olmak için doktorunuz size en yakın arkadaşı izleyerek sizi izleyecektir.

Kendini iyi hissetsen de, doktorunuzun yönlendirdiği yere bakınız. Doktorunuzdan daha fazla ilaç almayın.

Flekainid yiyecek olsun veya olmasın alınabilir.

Flekainid kanda sabit bir miktar olduğunda iyi çalışır. Bu miktarı sabit tutmaya yardımcı olmak için herhangi bir doz kaçırmayın. Ayrıca, aksi takdirde doktorunuz tarafından yönlendirilmediği sürece, sabahları ve gece, dozları 12 saat arayla almak en iyisidir. İlacınızı almak için en iyi zamanların planlanmasında yardıma ihtiyacınız varsa, doktorunuza danışın.

Çok süt içen bebeklerde (2 yaşından küçük), bebeğinizin aldığı süt miktarını azaltma zamanı geldiğinde veya gastroenterit gelişirse doktorunuz flekainid dozunu ayarlayabilir. Bununla ilgili sorularınız varsa doktorunuzla konuşun.

Flekainid dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece flekainidin ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Flekainid’in Doğru Kullanımı

Bir flekainid dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

İlacın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi önemlidir. Bu, gerekirse, aldığınız ilacın miktarında değişiklik yapılmasına izin verecektir.

Aşağıdakilerden herhangi birini geliştirirseniz hemen doktorunuza danışın: göğüs ağrısı, nefes darlığı, elleriniz, ayak bilekleri veya ayaklarınızın şişmesi veya kilo alma. Bunlar kalp yetmezliği belirtileri olabilir.

Flekainid PR, QRS veya QT uzatma adı verilen koşullar gibi kalp ritminde değişikliğe neden olabilir. Bazı hastalarda bayılma veya ciddi yan etkilere neden olabilir. Belirtileriniz düzelmiyorsa veya kötüleşirse derhal doktorunuzla iletişim kurun.

Flekainid Kullanırken Alınacak Önlemler

Doktorunuz, fenainür kullandığınızı belirten bir tıbbi kimlik kartı veya bilezik taşımanızı isteyebilir.

Herhangi bir ameliyat olmamış (diş ameliyatı dahil) veya acil tedavi yapmadan önce, teneffüs hekiminize veya diş hekiminize faincainide kullandığınızı söyleyin.

Flekainid bazı kişilerin baş dönmesi, başın kurusu veya normalden daha az uyarı halini almasına neden olabilir. Sürmeden önce flecainide’a nasıl tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya başınız döndüğünüzde veya uyanık değilseniz tehlikeli olabileceği başka herhangi bir şey yaptığınızdan emin olun.

Flekainid’i birkaç hafta düzenli olarak kullanıyorsanız, birdenbire kullanmayı bırakmayın. Tamamen durmadan önce aldığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanın en iyi yolunu öğrenmek için doktorunuza danışın.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Flecainide Yan Etkileri

Flekainid

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Atriyal Fibrilasyon Xarelto, digoksin, diltiazem, propranolol, Cardizem, sotalol

Atrial Flutter diltiazem, Cardizem, sotalol, Cartia XT, Multakq, propafenon

Supraventriküler Taşikardi metoprolol, atenolol, diltiazem, amiodaron, Toprol-XL, verapamil

Paroksismal Supraventriküler Taşikardi Tambocor