Folate evidence

Bu kullanımlar insanlarda veya hayvanlarda test edilmiştir. Güvenlik ve etkinliği her zaman kanıtlanmamıştır. Bu koşullardan bazıları potansiyel olarak ciddidir ve nitelikli bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Notların anahtarı

Anemi (folat eksikliğinden kaynaklanır)

Derecelendirmenin gerekçesi

Aşağıdaki kullanımlar geleneğe veya bilimsel teorilere dayanmaktadır. Genellikle insanlarda iyice test edilmemiştir ve güvenlik ve etkililik her zaman kanıtlanmamıştır. Bu koşullardan bazıları potansiyel olarak ciddidir ve nitelikli bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Bu kanıta dayalı monografi The Natural Standard Research Collaboration

Folat eksikliği

Alkollerde folat eksikliği

Kalp hastalığı (yüksek homosistein düzeyleri)

Gebelik komplikasyonlarının önlenmesi (doğum kusurları)

Metotreksat toksisitesi

Akut lenfositik lösemi (beyaz kan hücrelerinin kanseri)

Amenoriye (menstrual dönem eksikliği)

Anemi (demir eksikliğinden kaynaklanan kan hastalığı)

Arsenik zehirlenmesi

Bipolar bozukluk

Kanser (genel)

Kronik yorgunluk sendromu

Kognitif fonksiyon

Koroner arter hastalığı

Demans

Depresyon

Diyabet

Down sendromu

Epilepsi

Genel sağlık bakımı

Glokom (göz hastalığı)

Gut

Büyüme

İşitme kaybı

Kalp hastalığı

Yüksek tansiyon

Hamileliğe bağlı yüksek kan basıncı

Yüksek kan şekeri / glukoz intoleransı

H. pylori enfeksiyonu

Böbrek hastalığı (kronik)

Lometrexol toksisitesi

Ağız yaraları (kanser tedavisinden kaynaklanır)

Çoklu skleroz

Fenitoin ile indüklenen dişeti hiperplazisi

Gebelikle ilgili diş eti iltihabı (diş eti hastalığı)

Gebelik komplikasyonlarının önlenmesi (diğer)

İnme

Damar pıhtıları

Vitiligo (cilt üzerinde düzensiz beyaz lekeler)

Kırılgan X sendromu (zihinsel ve öğrenme problemlerine neden olan genetik bozukluk)

Kolorektal kanser

Gelenek veya teoriye dayalı kullanımlar